Ποιοί είμαστε

Σε μια σχολή που η επιστήμη είναι συνυφασμένη με το κέρδος των από τα πάνω και που η αδιαφορία για τα κοινωνικά τεκταινόμενα βασιλεύει,

ασφυκτιούμε και αρνούμαστε να προσαρμοστούμε στα καλούπια της.

Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να πράττουμε μέσα σε αυτήν αυτόνομα και ανεξάρτητα από κομματικούς φορείς και μηχανισμούς. Στηριγμένοι-στηριγμένες στις μεταξύ μας ισότιμες σχέσεις, συλλογικοποιούμαστε, σχεδιάζουμε και δρούμε, με τον καθένα καθεμιά από εμάς να έχει ενεργό ρόλο και να αποφασίζει για τα ζητήματα που τον-την αφορούν χωρίς να εξαρτάται από ηγεσίες και αντιπροσώπους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *